Stručni suradnici

DJELATNOST DJELATNICI TELEFON E-MAIL
pedagog - Dječji trg 2,
TIK 4,6
Mirela Medved 3867 - 421 pedagoginja@dvsuncana.hr
pedagog - Vrbani 29,
TIK 3,13
Arijana Plahutar 5544 - 844 pedagog.vrbani@dvsuncana.hr
psiholog - Dječji trg 2,
TIK 4, 6
Ana Miličić 3867 - 425 psihologinja@dvsuncana.hr
psiholog - Vrbani 29,
TIK 3, 13
Daniela Antić Blažević 5544 - 843 psiholog.vrbani@dvsuncana.hr
defektolog - svi objekti Blanka Pranjić 3867 - 420 defektolog@dvsuncana.hr
logoped - svi objekti Nadina Popovac (zamjena Valentina Kasalo) 091/3374-162 logoped@dvsuncana.hr


Ispiši stranicu