Program ranog učenja engleskog jezika

Program ranog učenja engleskog jezika provodi se u našem vrtiću na objektu Vrbani 2.
Provodi se kao cjeloviti 10-satni program, a namijenjen je djeci od 3 godine života do polaska u školu. 
Program ranog učenja engleskog jezika temelji se na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi.
To je vrijeme kada djeca brže i lakše usvajaju čisti izgovor, intonaciju, a prisutan je i osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i spontanosti, što je najbolja osnova za svako učenje.
Osim dobi, važna prednost je i vrtićko okruženje jer u poticajnom okruženju engleski jezik dijete usvaja spontano, situacijski kroz praktičnu aktivnost djeteta u interakciji s drugom djecom i odraslima.
Kao i u redovnom programu polazimo od interesa djeteta i njegovog načina usvajanja vještina i znanja te nam je to pristup i u planiranju i provođenju aktivnosti na engleskom jeziku. Osobitu pozornost pridajemo različitim stilovima učenja djeteta prema kojima formiramo i okruženje za učenje tako da je poticajno.
Voditelji programa su  odgojitelji koji imaju stručne kompetencije i zakonom propisano znanje iz engleskog jezika.

   

  

 

 

  

   Ispiši stranicu