Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sunčana
 

Klaudija Odak Markić

predstavnik odgajatelja i stručnih suradnika

predsjednik Upravnog vijeća

Nataša Jelača

predstavnik Osnivača

član

Tatjana Šimek

predstavnik Osnivača

član

Marcelo Milovac

predstavnik Osnivača

član

Ema Jureša

predstavnik roditelja djece korisnika usluga

član


Ispiši stranicu