Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sunčana
 

Klaudija Odak Markić

predstavnik odgajatelja i stručnih suradnika

predsjednik Upravnog vijeća

Nataša Jelača
 

predstavnik Osnivača
 

član
 

Tatjana Šimek
 

predstavnik Osnivača
 

član
 

Marcelo Milovac
 

predstavnik Osnivača
 

član
 

Ema Jureša
 

predstavnik roditelja djece korisnika usluga
 

član
 


Ispiši stranicu