Upisi u dječje vrtiće Grada Zagreba - ped. god. 2023/2024. od 24.5. - 5.6.2023.

OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 

OBAVIJEST O UPISU DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

PRAVILNIK O UPISU DJECE U DV SUNČANA

PLAN UPISA

PONUDA POSEBNIH PROGRAMA


Za sva pitanja vezano za upis obratite nam se na elektroničku poštu upiti@dvsuncana.hr

Za tehničku podršku tijekom postupka predaje Zahtjeva obratite se Helpdesku-u  na adresi e-upisi.vrtici@zagreb.hrIspiši stranicu