Dokumenti za obračun cijene i ispis iz vrtića

LISTA PREDNOSTI OŽUJAK 2024.

RASPOLOŽIVI KAPACITETI OŽUJAK 2024.


MJERILA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA OD 1.7.2023.

OBAVIJEST O PRAVU NA SUDJELOVANJE RODITELJA U CIJENI VRTIĆA OD 1.1.2024.

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICE OD 1.1. 2024.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšicu dostaviti najkasnije do 25. ožujka 2024. godine

UPUTE ZA IZDAVANJE POTVRDE O VISINI DOHOTKA I PRIMITAKA 


OBAVIJEST O ISPISU IZ DJEČJEG VRTIĆA

ZAHTJEV ZA ISPIS DJETETA IZ DJEČJEG VRTIĆA 

Ispiši stranicu