O vrtiću

 

Dječji vrtić „Sunčana“ započeo je s radom u rujnu 2007. godine. Smješten je u zagrebačkom naselju Špansko. DV „Sunčana“ je odgovor i potpora lokalnoj zajednici na povećanu potrebu organizirane skrbi, odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi iz obitelji koje su odabrale kvart Špansko za svoj dom. Vrtić je samostalna predškolska ustanova koja u svom sastavu ima: novoizgrađeni - centralni objekt i četiri postojeća područna objekta, koja su mu pripojena od DV „Špansko“ i DV “Malešnica“ (stambeni prostori, koji su adaptacijom prenamijenjeni za ostvarivanje programa s djecom predškolske dobi). Izgradnjom novog objekta, smještajni kapaciteti su u ovoj gradskoj četvrti povećani za 12 odgojno obrazovnih skupina, odnosno 250-300 djece.

U rujnu 2020. DV Sunčana djelatnost odgoja i obrazovanja proširuje sa 12 odgojnih skupina u novoizgrađenom područnom objektu Vrbani 2 na području Gradske četvrti Trešnjevka jug.
O kvaliteti zadovoljavanja potreba svakog djeteta brinu: 77 odgojitelja (dva u svakoj odgojno obrazovnoj skupini), 5 odgojitelja (dodatni odgojitelji sa svrhom ostvarivanja kvalitetnijeg načina podrške individualiziranom pristupu, koji omogućuje zadovoljavanje potreba djeteta s teškoćom i druge djece u skupini, a samim tim kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovnog rada), ravnatelj, dva pedagoga, dva psihologa, defektolog, logoped, 2 zdravstvena voditelja i ostali radnici. Redovitim programom odgoja i obrazovanja obuhvaćeno je 734-ero djece, raspoređenih u 36 odgojno - obrazovnih skupina.

 

Tko smo?

O kvaliteti zadovoljavanja potreba svakog djeteta te stručnom promišljanju i ostvarivanju programa brinu se:

 • Ravnatelj: Jasminka Doležal

 • Stručni suradnici:

  • Pedagog: Mirela Medved i Arijana Plahutar

  • Psiholog: Daniela Antić Blažević i Ana Miličić

  • Defektolog: Blanka Pranjić

  • Logoped: Nadina Popovac

  • Zdravstveni voditelj: Jasna Kontak i Ivana Katić Tomurad

 • Odgojitelji: 77
 • Pomoćni radnici: 4
 • Kuhinja: 13
 • Spremačice: 17
 • Domari: 3
 • Praona: 4

Radno vrijeme

 

Radno vrijeme vrtića je organizirano za pet dana u tjednu, od ponedjeljka do petka. U pravilu, traje od 7.00 do 17.00 sati, ali se prilagođava potrebama roditelja, organiziranjem Programa od 5.30 do 18. 00 sati. Temeljem Ugovora s korisnikom usluge roditeljima /skrbnikom boravak pojedinog djeteta u vrtiću može biti najduže 10 sati dnevno.U razdoblju posebnog ustrojstva rada, koji se ustrojava temeljem smanjenog broja djece (blagdani, praznici, ljetna organizacija rada), a u cilju racionalizacije, raditi će se sa smanjenim brojem radnika.
 
 
Konkretno radno vrijeme u matičnoj skupini, kao i ritam dana tijekom godine, roditeljima će predstavit odgajatelji na prvom grupnom roditeljskom sastanku.

Radno vrijeme svih radnika organizirano je uz maksimalno provođenje epidemioloških mjera predstavljenih u dokumentu "Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID 19" i dokumentu "Preporuke za rad u pedagoškoj godini MZIO RH".
Ranojutarnji i kasnopopodnevni boravak nije ustrojen. Radno vrijeme odgojitelja iz iste odgojne skupine ustrojeno su temeljem dolaska prvog i odlaska posljednjeg djeteta iz odgojne skupine / vrtića.

Kontaktiranje sa članovima Stručnog tima (ravnatelj, pedagog, psiholog, logoped, detektolog i zdravstveni voditelj) najbolje je, zbog specifičnosti posla ovih djelatnika, ranije dogovoriti (na gore navedeni broj) i precizirati za konkretne termine koji odgovaraju roditelju i traženom stručnjaku.

 

 

Pogledajte fotografije našeg centralnog objekta:


Ispiši stranicu