Naše kuće

Odgojne skupine su smještene na šest lokacija:

  • u centralnom – namjenski građenom objektu – Dječji trg 2, u 12 soba dnevnog boravka koji su u potpunosti primjereni za optimalno zadovoljavanje svih potreba djeteta
  • u područnom - namjenski građenom objektu - Vrbani 29, u 12 soba dnevnog boravka koji su u potpunosti primjereni za optimalno zadovoljavanje svih potreba djeteta
  • u četiri područna odjeljenja koja su u sklopu stambenih zgrada na lokaciji Trg Ivana Kukuljevića (popularno TIK) 3, 4, 6, 13. Ti su nenamjenski objekti adaptacijom prenamijenjeni za ostvarivanje programa s predškolcima vrtićke dobi.

 

 

 

Centralni objekt: Dječji trg 2  

              Sunčani trg                                    

     Telefon: 01/ 3867-420
 Područni objekt: Vrbani 29

      
 Sunčana ulica                                   

     Telefon: 01/ 5544-844


 

       

Područni objekt: Trg Ivana Kukuljevića 3

            Sunčana kućica

       Telefon: 01/ 5620-617

 

 

Područni objekt: Trg Ivana Kukuljevića 4

            Sunčana priča

     Telefon: 01/ 5620-616

 

 

Područni objekt: Trg Ivana Kukuljevića 6

            Sunčana zraka

      Telefon: 01/ 5617-768

 

 

Područni objekt: Trg Ivana Kukuljevića 13

            Sunčana duga

     Telefon: 01/ 5617-769Ispiši stranicu