Općenito o programima

Svi programi koje nudimo djeci u našem Vrtiću osmišljeni su i planirani prema suvremenim spoznajama društvenih znanosti, a posebice modernog predškolskog odgoja. Programe za pojedine uzraste i grupe izrađuju odgajatelji – voditelji, a temelje ih na zakonskim i podzakonskim dokumentima: Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97.) i važeći državni dokument Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik 7-8/91.)

Opći ciljevi i zadaće svih naših programa proizlaze iz slijedećih težnji i usmjereni smo na njihovo ostvarivanje:

  • očuvanje života i zdravlja djeteta
  • pravovremeno i pravilno prepoznavanje i zadovoljavanje djetetovih osnovnih i posebnih (osobnih) potreba
  • podržavanje i poticanje razvoja svih djetetovih uočenih i potencijalnih mogućnosti, sposobnosti i interesa
  • podržavanje i poticanje razvoja djetetove osobnosti i pretežno pozitivne slike o sebi (sa začecima realne)
  • poticanje razvoja društvene važnosti i stjecanje socijalnih vještina i znanja
  • podržavanje i poticanje razvoja kulturnog identiteta djeteta (moralne vrijednosti, kultura, tradicija…) i osjećaja privrženosti grupi i široj društvenoj zajednici


Postizanje navedenih ciljeva i zacrtanih zadaća provodimo stvaranjem dobrih poticajnih uvjeta za uspješno ostvarivanje aktivnosti koje započinje samo dijete ili su ponuđene, a dijete se uključuje prema osobnom interesu.

Posebnost odgojno obrazovog rada na područnim objektima Trg Ivana Kukuljevića


Intimnost, cjelovitost i zatvorenost prostora u objektima na Trgu Ivana Kukuljevića omogućile su nam oživotvorenje suvremene predškolske koncepcije nazvane “otvorena vrata vrtića kao organizacije koja uči“.

Ovom koncepcijom će se izoliranost i zatvorenost svake grupe za sebe, preoblikovati u otvaranje svih prostora u jednom objektu. To drugim riječima znači da će sva sredstava biti ciljano grupirana u pojedinom prostoru i raspoloživa za korištenje svakom djetetu u trenutku kada to želi i koliko dugo ima potrebu. Time se postiže maksimalno uvažavanje djetetovog prirodnog ritma i bolja usklađenost istog sa odgojno- obrazovnim radom.


Ispiši stranicu